História firmy

Firma RM tes, s.r.o. vznikla v júni 1992 ako malá obchodná firma zaoberajúca sa distribúciou doplnkového elektronického tovaru. Koncom roku 1992 sme sa začali zaoberať problematikou predaja a jeho zefektívnením. Do nášho sortimentu sme zaradili, vtedy ešte necertifikované, registračné pokladnice SHARP, ktoré patrili v tom čase jednoznačne k špičke v danej oblasti.

 

Súčasnosť

RM-TES s.r.o. sa v posledných rokoch vyprofilovala do stabilnej spoločnosti. Svoje                                                podnikateľské zameranie máme jasne špecifikované v jednotlivých divíziách:

 

· Elektronické registračné pokladnice (ERP) a     POS systémy
· Telekomunikácie a GSM
· IT (informačné technológie)
· IS (informačné systémy)

 

Firma RM-TES je tvorená stabilným tímom pracovníkov s bohatými odbornými znalosťami a praktickými skúsenosťami. Spolupráca s významnými obchodnými partnermi nám umožňuje udržiavať a ďalej zvyšovať štandard svojich produktov a služieb na vysokej profesionálnej úrovni.
Najväčšie bohatstvo nám predstavuje široká základňa zákazníkov, motivujúca neustále vývoj nových produktov a zdokonaľovanie poskytovaných služieb. Našim jednoznačným cieľom je poskytovať zákazníkom kvalitné služby, počnúc poradenstvom, cez predaj až po komplexný servis.
Spokojnosť zákazníkov je základným kameňom našej firemnej stratégie.


Miľníky v našej histórii

 

rok 1995
Uzákonením používania elektronických registračných pokladníc sa počet našich zákazníkov radikálne zvýšil a tým sme sa stali najsilnejšou firmou v oblasti predaja, servisu Elektronických registračných pokladníc (ERP) a Pokladničných obchodných systémov ( POS) v Trnavskom kraji. Pre komfort našich zákazníkov sme rošírili sortiment tovaru o príslušenstvo k elektronickým registračným pokladniciam( elektronické váhy, skenery EAN kódov,...) a spotrebného materiálu.

rok 1996
Rozšírili sme okruh našej činnosti o oblasť dodávky výpočtovej techniky, návrhy a realizáciu počítačových sietí, dodávky tlačiarní, modemov, multimédií, kompletného spotrebného materiálu a programového vybavenia - software.

rok 1997
Stali sme sa jedným z prvých autorizovaných predajcov firmy Globtel a.s. ( v súčasnosti ORANGE a.s.) a to rozvetvilo naše činnosti o dodávky mobilných telefónov GSM a príslušenstva, aktivácie a servisné služby v tejto oblasti. V súčasnosti, t.j. rok 2011, servisné služby v tejto oblasti neposkytujeme.

rok 1999
Zriadili sme školiace stredisko a získali sme štatút autorizovaného školiaceho strediska pre informačný systém Money určený pre malé firmy. Od tohto času naša spoločnosť začala poskytovať dodávku informačných systémov vrátane služieb pre súkromný sektor.

rok 2004
Rozšírenie portfólia produktov a služieb v oblasti komunikácií - od  spomínaného roku sme začali dodávať telekomunikačné zariadenia fungujúce na VoIP  technológii. Spolu s dodávkou zariadení sme začali poskytovať aj potrebné služby. 

rok 2005
Implementovali sme nový informačný systém K2 a stali sme sa partnerom spoločnosti K2 Atmitec. Od tohto momentu sme začali dodávať kompletné riešenia pre malé, stredné a veľké firmy obchodného a výrobného zamerania.

rok 2009
Presťahovali sme sa do nových priestorov.

rok 2011
Vlastné certifikované fiskálne riešenia