Máte povinnosť používať fiskálnu registračnú pokladnicu ?Na základe Vašich odpovedí nepotrebuje registračnú pokladnicu!
Nie ste povinný používať fiskálnu registračnú pokladnicu podľa zákona 289/2008

Anketa

Myslíte si, že nový zákon o pokladniciach má zmysel?
(21644)
Áno
(21623)
Nie