AGNIS, s.r.o. je českou spoločnosťou, ktorá vznikla v roku 2003 oddelením časti firmy Alef, s.r.o., zaoberajúcou sa vývojom informačných systémov od roku 1991. Tento krok umožnil maximálnu špecializáciu na vývoj software pre hotely a reštaurácie. Nadviazali tak na viac ako desaťročné zkúsenosti a vyvinuli otvorený informačný systém spĺňajúci najnáročnejšie požiadavky uživateľov. Májú vlastný tým programátorov, softwarových špecialistov a pracovníkov technickej podpory.

 Vývojom informačného systému pre hotely a reštaurácie sa sústavne zaoberajú už viac ako 20 rokov a ich mnohročné zkúsenosti sa kvalitatívne premietajú do funkčnosti, užitočnosti a komfortu. Program plne využíva možnosti, ktoré ponúka a poskytuje operačný systém Windows - grafické rozhranie, ovládanie najmodernejších periférii a zariadení, väzbu na internet, moderný SQL jazyk apod. Informačný systém Agnis sa skladá z modulov, ktoré môžu byť používané spolu alebo samostatne, na jednom PC alebo v rozsiahlej počítačovej sieti. Software možno použiť aj pre siete prevádzok riadené centrálou alebo prevádzkovať s inými informačnými systémami a IT technológiami.

                    

Spoločnosť Agnis si je vedomá toho, že v hotelovej a reštauračnej prevádzke dochádza pomerne často k výmene pracovných síl. Pri tvorbe programov je pre spoločnosť Agnis základným zámerom vyrobiť nástroje jednoduché, názorné a spoľahlivé. Pri dodávke systému je samozrejmosťou dôkladná konfigurácia jednotlivých modulov na základe potrieb uživateľa a dôkladné zaškolenie skúseným špecialistom. Zakúpenie informačného systému je iba začiatkom pri riadení ekonomiky Vášej reštauračnej alebo hotelovej prevádzky a preto je našou prioritou poskytovať rýchli a kvalitný servis. V súčasnej dobe spoločnosť Agnis poskytuje služby pre bezmála 1 500 aktívnych uživateľov.

 

Modul reštauračná Pokladňa je určený pre jednoduchý a prehladný predaj predovšetkým v oblasti gastro prevádzok. Ovládanie programu je prispôsobené pre dotykový monitor alebo pre klávesnicu, prípadne obe varianty súčastne. Systém je vhodný pre reštaurácie, hotelové prevádzky, vinárne, kaviarne, bistrá, bary, výčapy, pohostinstvá, bufety, a podobne. Vzhľad a ovládanie modulu splňuje najnáročnejšie požiadavky na moderný software. Prevádzka je zobrazená na monitore v podobe stolového plánu a stoličiek, pričom je možné založiť viac miestností.

 

Evidencia a riadenie skladových zásob na hlavnom sklade a na všetkých prevádzkových úsekoch. Predstavuje manažérsku nadstavbu pre modul Pokladňa a ponúka veľké množstvo informácii od ekonomiky a kontroly prevádzky až po výstupy pre účtovnictvo. Jeho súčasťou je kompletný zoznam skladových kariet tovaru a surovín. Medzi jednotlivými skladmi môžu prebiehať prevody. Odpisy do spotreby potom prebiehajú automatizovane na základe podkladov obdržaných z modulu Pokladňa
alebo Kuchyňa

 

Program vhodný pre výrobnú čásť hotela alebo reštaurácie. Obsahuje ucelený receptár teplých a studených pokrmov s možnosťou úprav a tvorby vlastných noriem, dalej kalkulácia jedál a spotreba surovín. Väčšinou je hotel alebo reštaurácia vybavená jedinou kuchyou, ale z pojladu nášho programu ich môže byť aj viac.

 

 

Mobilný čašník znamená zrýchlenie obsluhy na vzdialených miestach reštaurácie, letných zahrádkách alebo sálach. Prostredníctvom bezdrátového datového terminálu možno priamo od stola odosielať objednávky jedál do kuchyne a nápojov na bar alebo spraviť rozúčtovanie celkovej tržby na jednotlivých hostí.

 

 

Základným rysom modulu Recepcia je názorná grafická aktuálna informácia o obsadenosti hotela, teda ubytovania, rezervácii a uvedenia mimo prevádzku na jednotlivých izbách (apartmánoch, chatkách). Z tejto základnej obrazovky je možné intuitívne vstupovať do formulárov poskytujúcich podrobné informácie, robiť rôzne zpracovania, zmeny stavov, vyúčtovanie a vyhodnotenie.

 

 

V dnešnej dobe začína byť stále viac významná rezervácia cez internet. Ak chce moderné ubytovacie zariadenie v silnejúcom konkurenčnom boji obstáť, nemala by táto forma ponuky služieb rozhodne chýbať. Rozhodli sme sa preto doplniť aktuálny modul Recepcia o tento veľmi účinný nástroj, v snahe dosiahnuť najvyššej možnej obsadenosti Vášho ubytovacieho zariadenia.

 

 

Základným rysom tochto programu je názorná grafická aktuálna informácia o obsadenosti wellness alebo športoviska. Z tejto základnej obrazovky je možné intuitívne vstupovať do formulárov poskytujúcich podrobné informácie, robiť rôzne zpracovania, zmeny stavov, vyúčtovanie a vyhodnotenie.

 

 

Modul Zmenáreň môže byť súčasťou programu Recepcia alebo môže byť prevádzkovaná úplne samostatne. Obsahuje všetky funkcie, ktoré zmenárenské miesto potrebuje k svojej činnosti.