MK soft - to sú ekonomické programy pre :

 • jednoduché účtovníctvo
 • podvojné účtovníctvo
 • mzdy
 • sklad 

 

Ekonomické programy MK soft sú vhodné pre komplexné riešenia malých firiem zameraných na obchod, reštauračné služby a servis.

EKONOMICKÁ AGENDA SQL

je aktuálnym produktom spoločnosti MK-soft, s.r.o. Je určený na vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy. Program je modulárny. Obsahuje niekoľko voliteľných základných modulov, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať. Program obsahuje štyri základné moduly: jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a sklad a jeden prídavný: CRM. Sklad je možné rozširovať o ponúkané doplnkové moduly.

Pri vývoji sa zamerali na vytvorenie technologicky vyspelého programu spolu so zachovaním jednoduchosti ovládania a prehľadnosti zobrazovania informácií.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

 • postavené na architektúre klient - server (SQL server Firebird)
 • cena/výkon - jeden z najlepších na trhu
 • pravidelná aktualizácia, priama telefonická podpora autorov programu, rýchly servis priamo u užívateľa
 • preberá väčšinu štandardov ovládania zavedených v predošlých verziách programov firmy MK-soft
 • minimálne nároky na zaškolenie užívateľov, jednoduchá implementácia, jednoduché ovládanie bez nutnosti používať pri práci myš
 • prehľadný pomocník, doplnkové návody konkrétnych príkladov s postupom a obrazovkami programu
 • multiverzia - umožňuje viesť agendu príslušného základného modulu pre viacero firiem
 • sieťová verzia (do 5 užívateľov resp. neobmedzená) - umožňuje prácu z viacerých klientskych staníc (maximálne 5 resp. neobmedzene)

   

NOVINKA Aplikácia MK Čašník

Aplikácia slúži na prácu s otvorenými účtami (vytváranie účtov, spájanie/rozdeľovanie a uzatváranie účtov) pomocou zariadení s OS Android. Licencovaný je počet registrovaných zariadení v rámci jednej inštalácie programu - je teda potrebné zakúpiť samostatnú licenciu pre každé aktívne zariadenie. Aplikáciu MK Čašník (modul terminál) je možné si zakúpiť len pri platenej technickej podpore modulov Sklad + kalkulácie, otvorené účty. Po ukončení technickej podpory modulov Sklad + kalkulácie, otvorené účty + terminál aplikácia nebude komunikovať s programom Ekonomická agenda SQL, teda nebude možné ju ďalej používať.