Plastové karty a identifikačné systémy


V súčastnosti sa jednoznačne dostáva do popredia filozofia nielen zákazníka získať, ale hlavne si ho dlhodobo udržať.

Nové informačné systémy ponúkajú rôzne možnosti evidencia a podpory vernostných systémov. Neoddeliteľnou súčasťou vernostného systému je rýchla a jednoznačná identifikácia zákazníka. Na tento účel sa jednoznačne hodia PLASTOVÉ KARTY.

Plasové karty sú zároveň vhodným marketingovým nástrojom - Vaša reklama, kontakty,... - za cenu blízku cene papierovej vizitky.

Radi Vám navrhneme systém na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Plastové karty rôzne druhy