NEX - informačný systém

Komplexný informačný systém NEX Office bol vyvinutý hlavne pre stredné a stredne veľké podniky, ale s veľkým úspechom ho využívajú aj menšie firmy. Systém sa vyvíja od roku 1992 na základe požiadaviek  užívateľov. Je založený na novej pokrokovej databázovej technológii s architektúrou Klient/Server.

Informačný systém NEX Office kladie vysoké nároky na bezpečnosť a spoľahlivosť spracovania údajov. Táto nová technológia zabezpečuje ochranu dát tak, že pri výpadku elektrického prúdu alebo pri iných nepredvídaných okolnostiach sa neporušia databázové súbory, ani ich indexy. V porovnaní s klasickými databázovými systémami tento databázový systém zabezpečuje kvalitatívne vyššiu úroveň ochrany údajov.