Obchodné zariadenia

Obchodné váhy
Ani nie rok od predaja prvej registračnej pokladnice sme začali našim klientom dodávať obchodné váhy.
Váhy sú neoddeliteľnou súčasťou  podnikania už od jeho prvopočiatku. Archeologické výskumy poukazujú  na použitie prvých váh v obchode  medzi rokmi 2400-1800 rokov pred Kristom.
Obchodné váhy a váhy vo všeobecnosti prešli dlhým vývojom, od pôvodných  ramenných váh až po dnešné modrné digitálne alebo POS systémové váhy.
K dnešnému dátumu ponúkame v našom portfóliu výber digitálnych obchdoných váh od výrobcov DIGI, DIBAL. V ponuke nájdete najjednoduchšie digitálne váhy , cez váhy pripojiteľné k pokladniciam a POS systémom až po váhy s tlačou etikiet či samooblsužné váhy. Postupne  rozširujeme portfólio aj o plošinové váhy určene pre obchdo a priemysel.
Pre zaručenie čo najväčšieho komfortu pre našich zákazníkov, sme pred dvoma rokmi začali priamo poskytovať aj možnosť metroogického overenia obchodných váh do 200kg a ďalších servisných  služieb.
Kompletný zoznam a parametre jednotlivých obchdoných váh nájdete na našom e-shope.

Kontrola peňazí a počítanie peňazí
Už od prvopočiatku zavedenia prvých peňazí(štátom riadené a kontrolované platidlo) – okolo roku 900 pred n.l(razba na území dnešnej Číny) sa zároveň objavili aj prvé pokusy(úspešné aj neúspešné) o falšovanie(prvotné falšovanie bolo dokumentované približne v rokoch 600 pred n.l. v  anatólii – oblasť mestského štátu Mykén).
V dnešnej dobe keď obeh peňazí je veľmi rýchly a vo veľkom objeme v počte bankoviek, je nutnosťou každého obchodníka aby sa chránil pred flazifikátmi bankoviek(falzifikáty mincí sú v dnešnej dobe veľmi ojedinelé a málo návratné pre faľšovateľov).
Na tieto účely slúžia rôzne overovačky bankoviek a to vo forme overovania pomocou UV svetla, overovania magnetickej tlače a pododne.
Okrem samotného overovania bankoviek je pre mnohých obchodníkov dóležitá rýchla kontrola hotovosti a počítanie hotovosti. Na tieto účely slúžia počítačky mincí alebo počítačky bankoviek(s možnosťou aj overovania bankoviek).
V našom portfóliu nájdete komplexný rad zariadení pre kontrolu pravosti bankoviek, cez počítačky mincí, až po počítačky bankoviek kombinované s overovaním bankoviek.
Kompletný zoznam a parametre jednotlivých overovač a počítačiek nájdete na našom e-shope.