Zákony a Vyhlášky

 

Elektronické registračné pokladnice - Zákony a vyhlášky týkajúce sa ERP:

Vyhláška 55/1994 Z.z. o spôsobe evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou platí už len do konca roku 2011. Od 01.01.2012 je potrebné všetky elektronické registračné pokladnice a fiskálne moduly prispôsobiť ("upgradeovať") podmienkam nového zákona 289/2008 Z.z.  

 


Obchodné právo

 


Občianske právo  

 

 

 

  • doplnenie a zmeny Zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. - Zákon č. 397/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

  • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji - Zákon 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov