Daňové riaditeľstvo SR - Informácie

Overovanie adresy, IČO, IČ DPH, DIČ,...


Elektronické registračné pokladnice


Informácie a usmernenia DR SR k zákonu 289/2008 Z.z. platných po 01.01.2011

  • Otázky a odpovede DR SR k novele zákona 289/2008 Z.z. o používaní ERP - stiahni tu
  • Informácie DR SR k novele zákona 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov - stiahni tu


Informácie a usmernenia DR SR k zákonu 289/2008 Z.z. platných do 29.12.2010

  • Informácie k zákonu 289/2008 Z.z. (jún 2010) - stiahni tu 
  • Otázky a odpovede o používaní ERP po účinnosti zákona 289/2008 Z.z. (február 2009) - stiahni tu
  • Informácie k zákonu 289/2008 Z.z. a o zmene k zákonu 511/1992 Z.z. (január 2009) - stiahni tu