Servis a podpora

Ak ste tesPARTNER  bol Vám zaslaný email s podrobným postupom. V tesPARTNER sekcii nájdete podrobné mauály na nastavenie času na Vašom fiskálnom zariadení.
Manuály sú koncipované tak, aby ich zvládol aj menej technicky zdatný uživateľ.

- ak ešte nevyužívate výhody tesPARTNERstva kontaktujte nás prosím na 033 -5353113 


 

 • Zákaznícka podpora pre zmluvných partnerov na základe Zmluvy o servisnej podpore.
  Podpora a servisné zásahy sú vykonávané na základe Zmluvy o servisnej podpore, čo v konečnom dôsledku umožní zákazníkom zvýšiť efektivitu a nevenovať sa vedľajším problémom súvisiacimi so zabezpečením chodu prevádzky. 

 

        Prečo sa oplatí uzavrieť Zmluvu o Servisnej Podpore?

 

 1. Zaujímavé zľavy - nižšie ceny na všetkých tovaroch a najmä veľmi zaujímavé zľavy na službách.
 2. Prístup k informáciam -  na základe našich skúseností vypracovávame návody, upozornenia a možné riešenia tak, aby danú situáciu zvládol aj užívateľ len so základnými skúsenosťami (napr. podrobný manuál pre zmenu DPH v ERP pri zmene sadzby DPH) 
 3. Servisné zásahy prostredníctvom vzdialeného prístupu
 4. Zvýhodnené podmienky pri prechode na nový učtovný rok
 5. Zvýhodnené pravidelné servisné prehliadky
 6. Upozorneňovanie na prípadné nové legislatívne a technické zmeny

 • Volne prípstupná podpora.     
  V prípade poruchy Vášho zariadenia využite prosím formulár v ľavom menu  prístupný cez  Nahlasovanie Servisu. 
  Na stránkach Manuály sa nachádzajú užívateľské manuály k zariadeniam.V záložke Software sú umiestnené rôzne ovládače, demo a voľne šíriteľný software.


V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať telefonicky, e-mailom na rmtes@rmtes.sk, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.