Image

Čo je to POS systém ?

POS systém je komplexný systém celkového riadenia prevádzky. Obsahuje všetky prvky potrebné pre predaj tovaru : od pokladničného softvéru, skladové hospodárstvo, riadenie objednávok, príjem a výdaj tovaru až po priamy predaj zákazníkovy.

Nižšie je uvedený príklad POS systému :

Image

Variabilita

Medzi hlavné prednosti POS systému patrí jeho škáľovateľnosť a variabilita. POS systém je možné implementovať do každej prevádzky, kde sa rieši predaj tovaru, alebo služieb zákazníkom.