Image

 

Prípadové štúdie

 

 

Maloobchodné prevádzky


Pre zabezpečenie funkčnej prevádzky malobchodných , resp. veľkoobchodných subjektov je možné riešiť predaj s použitím týchto zariadení :

 • Elektronická registračná pokladnica
 • Fiskálna tlačiareň
 • Čítačka čiarových kódov
 • Elektronická váha
 • Peňažná zásuvka

Kompletné informácie ohľadom našich produktov nájdete na našom e-shope

Pozrite si vzorové riešenia u našich odberateľov. ....


Supermarket


Zabezpečujeme kompletný servis pre supermarket v Trnave , kde je v systéme zapojených 9ks pokladníc. Pre plynulé zabezpečenie prevádzky poskytujeme :

 • Implementáciu a servis ekonomického SW NEX , ktorý bol individuálne nastavený pre potreby zákazníka a je jedinečný v tom, že umožňuje kombináciu jednoduchého a podvojného účtovníctva pre riadenie ekonomickej agendy dvoch firiem.
 • Dodávku a servis HW vybavenie Supermarketu
 • Pokladničné obchodné systémy
 • Elektronické váhy
 • Skenery čiarových kódov
 • Fiskálne tlačiarne

 

Vzorové riešenia – referencie.....

 

Reštaurácia

Prevádzka reštaurácie je typická tým, že je potrebné zladiť fungovanie :

 •  Dodávky a príjmu tovarov
 •  Prevádzku kuchyne s prepojením na prevádzku reštaurácie
 •  Prevádzkovanie reštaurácie s prehľadným systémom členenia na obsluhujúci personál,  resp. zákaznícke stoly.

Vhodným riešením pre reštaurácie je použitie Pokladničného obchodného systému (POS) , ktorý zahŕňa nasledujúce komponenty :

 • Počítač s inštalovaným ekonomickým SW
 • Skener čiarových kódov
 • Elektronické váhu
 • Pokladničnú zásuvku
 • Mobilné čítačky pre personál zabezpečujúce on line komunikáciu medzi obsluhou pokladňou - vynikajúci nástroj na zrýchlenie obslužných procesov majúcich pozitívny vplyv na spokojnosť zákazníkov.

 

Vzorové riešenia - referencie

 

Menšie prevádzky – služby