Lyžiarske strediská povinne fiskálne pokladniceFiskálne pokladnice povinné v lyžiarskych strediskách od 15.februára 2013.

Pozrite si konrétne ponuky TU!
 

Foto Lyžiarske strediská potrebujú registračné pokladnice

Vládnym návrhom zákona z 05.12.2012, ktorým  sa mení a  dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, okrem iného i zákon č.289/2008 Z.z. Zmena zavádza od februára 2013 prevádzkovateľom lyžiarskych vlekov a lanoviek povinnosť používať fiskálnu registračnú pokladnicu.


Čo to vlastne obnáša a aké sú možnosti uvedenia do praxe?


Jednou z najednoduchších variant je kúpa bežnej štandardnej fiskálnej registračnej pokladnice, naprogramovanie základných PLU, teda predajných položiek. Napríklad 1PLU = celodenný lístok -25 Eur, 2PLU = detský celodenný - 18Eur, 3PLU = poldenný - 16Eur ,... Obsluha pri predaji vydá štandardne z existujúce systému lyžiarsky lístok pre vstup na vleky a pomocou daného čísla PLU (číslo + klávesa PLU na pokladnici) nablokuje transakciu do pokladnice a zákazníkovi podá aj blok z registračnej pokladnice. Výhodou tohoto systému je úplná nezávislosť od existujúceho informačného systému na lyžiarske lístky. nevýhodou je ľudský faktor - možnosť omylu pri zadávaní údajov do pokladnice.

Druhou variantou je fiskálna tlačiareň. Je to zariadenie ovládané nadradeným softvérom, ktorý však musí "podporovať" (mať naprogramovanú komunikáciua) danú fiskálnu tlačiareň. Výhodou tohoto riešenia je automatická tlač fiskálnych dokladov bez zásahu ľudského faktoru. Nevýhodou je úplná závislosť na Vašom informačnom systéme pre výdaj lyžiarskych lístkov.
Snažíme sa kooperovať so známimi výrobcami informačných systémov pre lyžiareske strediská a verím, že Vám v krátkej budúcnosti budeme vedieť vyriešiť problematiku tlače fiskálnych dokladov. Snažíme sa Vám zabezpečiť v prípade, že používate štandardné POS tlačiarne možnosť refiskalizácie, t.j. doplnenie riadiacej fiskálnej elektroniky tak, aby ste ju nemuseli meniť.

V prípade, že používate vlastné informačné systému, kontaktujte nás prosím a spoločne najdeme pre Vás najvhodnejšie riešenie.