Legislatíva a Zákony


Na stránke legislatívy sú rozdelené na informácie z:

Daňového riaditeľstva

Ministerstva financí

Znenia zákonov, vyhlášok a nariadení

v krátkom čase plánujeme spustiť diskusiu k najčastejším problémom z praxe.