K2 - informačný systém


Informačný systém K2 je komplexný systém pre riadenie podnikov, ktorý vo svojich moduloch previazane riadi činnosti jednotlivých oblasti podnikového riadenia.
Je nadčasovým softvérom, ktorý spĺňa všetky požiadavky kladené na informačné systémy v súčasnom stave vývoja IT. Pracuje s jasnou víziou a pripravenosťou na očakávaný vývoj tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti v budúcich rokoch.

IS K2 je vhodný pre všetky segmenty firiem. Je rozdelený do troch produktov tak, aby plne zabezpečil kvalitu, stabilitu a funkcionalitu, ktoré jednotlivé segmenty požadujú a potrebujú.
Podstatou však zostáva skutočnosť, že systém je stále ten istý, teda má rovnakú dátovú štruktúru i systémovú logiku, a v prípade rastu to pre podnik neznamená enormné investície súvisiace s prechodom na iný technologický a funkčne výkonnejší informačný systém.