Image
Image

Reštaurácia

Prevádzka reštaurácie je typická tým, že je potrebné zladiť fungovanie :

  •  Dodávky a príjmu tovarov
  •  Prevádzku kuchyne s prepojením na prevádzku reštaurácie
  •  Prevádzkovanie reštaurácie s prehľadným systémom členenia na obsluhujúci personál,  resp. zákaznícke stoly.

Elegantným riešením pre reštaurácie je použitie Pokladničného obchodného systému (POS) , ktorý zahŕňa nasledujúce komponenty :

POS terminál + Pokladničný software Sally + Informačný systém NEX Office

Ide o komplexné plne modulárne softvérové riešenie pre reštaurácie a stravovacie zariedenia. Prepojením jednotlivých komponentov vzniká systém ktorý plnohodnotne prepojí všetký súčasti prevádzky reštaurácie.