1. deň 05. 10. 2016

Neformálna párty v predvečer kongresu je ideálnym miestom pre utuženie existujúcich a nadviazanie nových obchodných kontaktov. Súčasťou párty je raut, živá hudba, ochutnávky, prezentácie a súťaže na stánkoch partnerov.
 

2. deň 06. 10. 2016

Predstavenie výrobkov a služieb partnerov kongresu, ochutnávky noviniek, súťaže o zaujímavé ceny.
 
Farmárske produkty sú trendom, ako ich ale dostať do obchodov? A stoja o to vôbec farmári alebo radšej využívajú iné predajné kanály. Problematika spolupráce farmárov s obchodníkmi, ako ju nastaviť pre obe strany efektívne. Podpora predaja farmárskych výrobkov zo strany štátu.
Ľubomír Drahovský             Ildikó Maggioni Brázová    Anna Balková                  Jana Palenčárová               Miloš Homola
Maroš Staruch
Jozef Bardík                     Barbara Szalaiová
Prípadová štúdia zavedenia riešenia pultového predaja v mäsiarstve Orbán. Súčasné trendy pultového predaja. Interaktívny marketing pri pultovom predaji a jeho prínosy pre obchodníka.